KAYIP ve YAS ÇALIŞMASINDA TERAPÖTİK BECERİLER EĞİTİMİ

Eğitimci Kadrosu

 

Ayşegül Erçevik

 Dr. Uzm. Psk. Dan. (Öğretim Üyesi/ Bireysel ve Aile Terapisti)

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim görevlisidir. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde “Lise öğrencilerinin duygusal özerklik ve sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi” isimli tezi ile, Doktora eğitimini ise “Sosyal problem çözme programının korunma ihtiyacı olan ergenler ve çocuk evi sorumluları üzerindeki etkisi” isimli tezi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

Lisans düzeyinde Bireyle Danışma Uygulamaları, Aile Danışması, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Krize Müdahale, Psikolojik Danışma Becerileri gibi dersleri vermektedir.

Sistemik psikoterapi, psikolojik danışman eğitimi ve çokkültürlü psikolojik danışma yeterlilikleri konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim adresi: aysegulercevik@amasya.edu.tr

Erkan Kalem

Dr. Uzm. Klinik Psikolog

Erkan Kalem, Kadıköy Anadolu Lisesi 1985 yılı mezunudur. Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans eğitimini 1996-1999 yılları arasında ve Doktora eğitimini 2011- 2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.  Nancy McWilliams’in Psikanalitik Tanı: Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak (2009, 2019) adlı kitabının çevirmenidir. Psikanalizin ‘Öteki’ Yüzü: Heinz Kohutun (2003) ortak çevirmenlerindendir. Rorschach Kodlama Kitabı 3 – Yaşlı Normlarının (2013) ortak yazarlarındandır. Türk Psikologlar Derneği (TPD) ile Rorschach ve Projektif Testler Derneği üyesidir. Erkan Kalem, 1997-1999 ve 2010-2018 yılları arasında İçgörü Psikoterapi Merkezi’nde; 2000-2002 arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde; 2002-2009 arasında Psikometrik Araştırma Enstitüsü’nde çalışmıştır. Halen, kurucusu olduğu Verba Mea Varoluşçu Danışmanlık’ta çalışmaktadır. Danışmanlık yaklaşımı, psikanalitik kuramı ile varoluşçu psikolojiyi temel alır. Bu çerçevede, ABD/Texas’da bulunan “Viktor Frankl Institute of Logotherapy” tarafından onaylanmış olan ve logoterapi alanında uluslararası eğitmenlik yetkisini veren “Diplomate Clinician in Viktor Frankl’s Logotherapy” ünvanını almıştır. Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü’nün eş başkanıdır. Çalışma alanı, yetişkinlerle bireysel danışmanlık uygulamalarıdır.

İletişim adresi: erkankalem@yahoo.com

 

Özden Örs Kum

Uzm. Dr. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Tıp Fakültesini bitirdikten kısa bir süre sonra başladığı Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve hastalıkları ihtisasını 2013 yılında uzman olarak tamamlamıştır.

2011-2013 yıllarında Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitusunde Temel eğitimini,  2014-2016 yıllarında Avrupa Davranış ve Kognitif  Terapiler Birliği onaylı Çocuk ve Ergenlerde Kognitif  Terapi , 2018 yılında Oyun terapileri , 2020- 2021 yıllarında EMDR Institute onaylı  erişkin EMDR  ile  çocuk ve ergenlerde EMDR eğitimlerini tamamlamıştır.

2018- 2020 Yıllarında Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında Doktor öğretim üyesi olarak göre almış olup, şu an halen 2013 yılından beri görev yaptığı Adli Tıp Kurumunda 18 yaş altı cinsel istismar mağduru çocuklar ve suça sürüklenen çocuklarla çalışmakta olup 2018 yılından beri çeşitli özel kurumlarda danışan kabul etmektedir.

Özlem Şener

Dr./Öğretim Üyesi/Psikolojik Danışman/Psikodramatist

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde öğretim üyesidir. Alanında doktor uzmanlığını “Psikodramanın Aleksitimi, Duygu İfade Etme ve Spontanlık Beceri Yoksunluğu olan Bireyler Üzerindeki Etkisi” konulu teziyle İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde uzun yıllar süren eğitimini tamamlayarak Uluslararası Fepto onaylı Psikodrama Grup Terapisti olmaya hak kazanmıştır. Birçok psikodrama grup terapileri yürütmüş, aynı zamanda bu alanda araştırmalar yaparak akademik yayınlar yapmıştır. CİSED’in cinsel terapi eğitimini de tamamlamış olan Şener cinsel terapist ünvanına sahiptir.

Lisans ve yüksek lisans programlarında; Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Grupla Psikolojik Danışma, Psikotravmatoloji, Cinsel Sağlık Eğitimi, Yakın İlişkiler Psikolojisi, Psikodrama, Kurum Deneyimi ve Rehberlik derslerini vermektedir.

Bugüne kadar psikodrama başta olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok eğitim almış ve vermiştir. Genellikle duygusal problemler, aleksitimi, psikolojik travma, kayıp ve yas, psikojenik ağrılar, cinsel problemler, yakın ilişki sorunları konularında psikoterapi yapmakla birlikte bu konularda çeşitli eğitim programları da yürütmektedir.

İletişim: senerozlem3@gmail.com

Özkan Kenarlı

Dr. Uzman Psikolojik Danışman/ Bireysel ve Çift Terapisti

Kenarlı, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır. 2004-2007 yılları arasında yüksek lisansını tamamlayarak, 2009 yılında İnönü Üniversitesi’nde doktora eğitimine başlamıştır. İsrail’de bulunan “Viktor Frankl Institute of Logotherapy” de 2011-2014 yılları arasında Logoterapi alanında eğitim almıştır. Psikoterapi yaklaşımı, Bilişsel Davranışçı psikoterapi ile varoluşçu psikoterapiyi temel alır. Bunların yanında,  madde bağımlıların yalnızlık düzeyleri ile kullandıkları maddeler arasında ilişkiyi inceleyen araştırmayı yapmış. Arkadaşlarını kaybeden öğrencilerinin yas süreçlerine ilişkin grup terapilerini yönetmiştir. 2014 yılında Çadem Psikoloji’yi kurmuştur. Halen Çadem Psikolojide psikoterapist ve yönetici olarak görev yapmaktadır. 2014-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık bölümünde çeşitli dersler vermiştir. ABD/Texas’da bulunan “Viktor Frankl Institute of Logotherapy” tarafından onaylanmış olan ve logoterapi alanında uluslararası eğitmenlik yetkisini veren “Diplomate Clinician in Viktor Frankl’s Logotherapy” ünvanını almıştır. Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü’nün eş başkanıdır. Çalışma alanı, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi uygulamalarıdır.

İletişim adresi: ozkankenarli@hotmail.com

Serhat Armağan Köseoğlu

 Doç. Dr. Uzm Psk. Dan./ Öğretim Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Yüksek Lisans eğitimini “Çalışan evli bireylerin aile fonksiyonları ve iş tatmini düzeyleri arasındaki ilişki”, Doktora eğitimini ise “Ebeveynin sorun çözme becerisi üzerine deneysel bir çalışma” isimli tezi ile İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında; Psikolojik Testler, Resimleriyle Çocuk, Test Dışı Teknikler, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kuramdan Uygulamaya Grup Rehberliği Etkinlikleri, Çocuk Suçluluğu, Aile Eğitimi: Kuram ve Uygulama derslerini vermektedir.

Kayıp ve yas süreci, Projektif bir teknik olarak çocuk resmi, aile eğitimi ve grup rehberliği etkinliklerine dayalı psiko-eğitim programları konularında, psikolojik danışmanlar, aileler ve öğretmenler ile çalışmalarını sürdürmektedir.

İletişim adresi: armagany@iuc.edu.tr

Yelda Yıldız Önal

Dr./Öğretim Üyesi/ Çift ve Aile Terapisti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde lisans eğitimini, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini ve İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamlamıştır. Ayrıca, 700 saatlik EFTA – TIC (European Family Therapy Association – Training Institute Chamber – Avrupa Aile Terapisi Derneği – Eğitim Enstitüleri Birimi) tarafından onaylı Aile ve Çift Terapisi Eğitim Programı’nı tamamlamıştır. İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Lisans ve Yüksek Lisans programlarında Okullarda RPD, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları, Okulda Ruh Sağlığı, Aile Danışmanlığı ve Seminer derslerini vermektedir.

İletişim adresi: yeldayildiz@medipol.edu.tr