2021-2022 Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitim Takvimi

2021-2022 Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitim Takvimi

 

 

Oturum İçerik Eğitimci Tarih

 

1 Varoluşçuluğun Tarihsel ve Felsefi Kökleri

 

Dr. Erkan Kalem

 

04.10.2021

20.00 – 23.00

 

2 Çağdaş Varoluşçu Ekoller:

Daseinsanaliz, İngiliz Ekolü,

Varoluşçu-Hümanistik Ekol,

Varoluşçu Analiz ve Logoterapi

 

Dr. Erkan Kalem

 

11.10.2021

20.00 -23.00

3 Viktor Frankl’ın Hikâyesi ve Logoterapi

 

Dr. Erkan Kalem

 

18.10.2021

20.00 – 23.00

 

4 Teist ve Ateist Varoluşçu Filozoflar:

Kierkegaard, Marcel, Jaspers;

Heidegger, Nietsczhe, Sartre, Camus

 

Dr. Erkan Kalem

 

01.11.2021

20.00 – 23.00

5 Varoluşçuluğun Temel Temaları:

Öznellik, Öteki, Bağlanma, Anksiyete

Ölüm, Anlamsızlık, Yalıtılmışlık, Özgürlük

 

Dr. Erkan Kalem

 

08.11.2021

20.00 – 23.00

6 Viktor Frankl’ın Anlam Analizi Kuramı – I

 

Dr. Erkan Kalem

 

15.11.2021

20.00 – 23.00

 

7 Viktor Frankl’ın Anlam Analizi Kuramı – II

 

Dr. Erkan Kalem

 

06.12.2021

20.00 – 22.30

 

8 Viktor Frankl’ın Psikopatoloji Kuramı

 

Dr. Erkan Kalem

 

13.12.2021

20.00 – 22.30

 

9 Psikanalitik Kuram: Nesne İlişkileri Kuramına Göre Kendilik Yapısı ve İşleyişi Dr. Erkan Kalem

 

20.12.2021

20.00 – 22.30

 

10 Psikanalitik Kuram:

Çatışma Üçgeni (Duygu, Anksiyete, Savunma) ve

Kişi Üçgeni/Aktarım (Geçmiş, Bugün, Burası)

 

Dr. Erkan Kalem

 

03.01.2022

20.00 – 22.30

11 Erik Erikson, İnsanın Sekiz Evresi

ve Anlam Krizi Dönemleri

John Bowlby, Bağlanma Tipleri

ve Anlam Arama Yolları

 

Dr. Erkan Kalem

 

10.01.2022

20.00 – 22.30

12 Varoluşçu Analiz ve Logoterapi’den

Anlam Terapilerine: Alfried Langle ve Paul Wong

Dr. Erkan Kalem

 

17.01.2022

20.00 – 22.30

 

13 Dönem Değerlendirmesi Dr. Erkan Kalem

 

24.01.2022

20.00 – 22.30

 

14 Alfred Adler/Bireysel Psikolojinin Çağdaş Terapiye Etkileri: Hümanistik ve Kognitif Ekoller

 

Dr. Özkan Kenarlı

 

07.02.2022

20.00 – 22.30

15 Kognitif ve Davranışçı Terapide

Psikopatoloji ve Teknikler

 

Dr. Özkan Kenarlı 14.02.2022

20.00 – 22.30

16 Kognitif Terapi ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 21.02.2022

20.00 – 22.30

 

17 Pozitif Psikoloji ve Logoterapi

 

Dr. Alexander Batthyany

 

07.03.2022

20.00 – 22.30

18 Felsefi Danışmanlık Süreci

 

Riella Morhayim, M.A.

 

 

14.03.2022

20.00 – 22.30

19 Logoterapötik Bakış Açısı ve

Logoterapide Temel İlkeler

 

Dr. Batya Yaniger

 

21.03.2022

20.00 – 22.30

20 Logoterapide Anlam Krizini ve

İpuçlarını Dinleme

 

Dr. Batya Yaniger

 

04.04.2022

20.00 – 22.30

21 Logoterapötik Müdahale:

Çelişkili Niyet ve Dikkat Odağını Değiştirme

 

Dr. Teria Shantall

 

11.04.2022

20.00 – 22.30

22 Varoluşsal Vakum ve Varoluşsal Nevroz

 

Dr. Teria Shantall

 

18.04.2022

20.00 – 22.30

 

23 Bireysel Logoterapi Süreci

 

Dr. Özkan Kenarlı 02.05.2022

20.00 – 22.30

 

24 Anksiyete Bozuklukları ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 09.05.2022

20.00 – 22.30

 

25 Kayıp, Yas ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 16.05.2022

20.00 – 22.30

 

26 Bağımlılıklar ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 23.05.2022

20.00 – 22.30

 

27 Çift Terapisi ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 06.06.2022

20.00 – 22.30

 

28 Ölümcül Hastalıklar, Tedavisi Olmayan Hastalıklar, Psikoz ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 13.06.2022

20.00 – 22.30

29 Dönem Değerlendirme

 

Dr. Özkan Kenarlı 20.06.2022

20.00 -22.30

 

30 Bundan Sonrası… Dr. Özkan Kenarlı &

Dr. Erkan Kalem

 

27.06.2022

20.00 – 22.30