İleri Seviye Eğitimi

Varoluşçu Analiz ve Logoterapi İleri Seviye Eğitimi

2021 döneminde açılması planlanan grup:

– Ekim ayında İleri seviye derslerine başlanacaktır. Bu süreç Şubat ayına kadar devam edecektir. Şubat ayında dersler tamamlandıktan sonra katılımcılar 15 kişilik gruplarla süpervizyon kısmına geçilecektir.

Kesin tarihler yakın zaman da duyurulacaktır.


Eğitime dair ayrıntılı bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Başvuru için başvuru formunu  doldurabilirsiniz.

Eğitime dair ayrıntılı bilgiler için sayfanın devamını okuyabilirsiniz.

 Logoterapi Nedir?

Logoterapi  (Yunanca “logos” “anlam”) psikiyatrist Dr. Viktor Frankl (1905-1997) tarafından geliştirilmiştir. Bu yaklaşım Freudyen Psikanaliz yaklaşımından ve Adleryen Bireysel Psikoloji yaklaşımından ayırt edilmiş ve “Psikolojinin 3. Viyana Okulu “ olarak adlandırılmıştır. İntihara meyilli hastalarla yaptığı çalışmaları ve sonradan 4 farklı toplama kampındaki kişisel deneyimleri çerçevesinde, Frankl, insanların en zor şartlarda bile, ilk ve en önemli amaçlarının anlamlı bir hayat yaşama isteği olduğunu ileri sürmüştür. Anlam tek başına da olsa, yaşama isteğini motive etmektedir.

Bu zamana kadar yapılan birçok araştırma, hayatta anlam ve amaç bulmanın iyileştirici niteliğini kanıtlamıştır. Logoterapi, anlam aramanın merkez olduğu yapılandırılmış bir varoluşçu terapi yaklaşımdır. Bütünsel bir yaklaşımla Logoterapi, stres, depresyon, travma, kronik ve ölümcül hastalıklar, bağımlılıklar, keder gibi bir çok konuda etkililiği kanıtlanmış bir yaklaşımdır.

Eğitimin Amacı

Varoluşçu Analiz ve Logoterapi eğitiminin amacı, katılımcıları Varoluşçu Analiz ve Logoterapi psikoterapilerin kavramları ile tanıştırmak, bu kavramları kendi hayatlarında uygulamaları için rehberlik etmek ve katılımcıların profesyonel hayatlarına Varoluşçu Analiz ve Logoterapi kavram ve yöntemlerini entegre etmelerini sağlamaktır.

 

 

Sertifika Eğitimi İçeriği

1) Logoterapinin Dünya Görüşü

İnsan teorisi ve bunun ardındaki felsefeyi içermeyen bir psikoterapi yoktur

Logoterapinin dünya görüşü ve yaklaşımın temelleri nedir?

İnsan olmasaydınız yapamayacağınız, ancak yapabildiğiniz bir şey var mı?

Freud’un ‘haz istemi’ ve Adler’in ‘güç istemi’nin aksine, Frankl’in motivasyon teorisi insanın ‘anlam istemi’dir. Hayatlarımızın amacı olmasını isteriz.

‘Homeostaz’ (denge arama durumu) yerine, Frankl hayatımız olması gerektiği gibi olmadığında hissettiğimiz gerilim ve huzursuzluğun bizi zorladığını ve değişmemiz için motive ettiğini ileri sürmüştür.

Zihin sağlığı belli bir düzeyde gerilim ister; bireyin zaten başardıkları ile hala başarmaya çalıştıkları arasındaki gerilim ya da bireyin mevcut durumu ile ne olmak istediği arasındaki boşluk.

Frankl nihilizm, determinizm ve indirgemeciliğin varoluşçuluk felsefesine karşı çıkmıştır

İnsandan istenen, kimi varoluşçu filozofların öğrettiği üzere, hayatım anlamsızlığına katlanmak değildir, daha ziyade koşulsuz anlamlılığı mantıklı bir şekilde anlama yetersizliğine katlanmaktır. Logos mantıktan daha derindir.  

2) Üç Boyutlu Ontoloji

Soma, tin ve ruhtan meydana geliriz. Ruhumuz bağımsız olarak hareket eder ve tüm diğer güçlerimizi kullanır

Nöetic boyut da ruhani boyut olarak adlandırılır ve bizi insan yapan yönümüz de budur.

İnsan ‘karar veren bir varlıktır’ ve bu yüzden tahmin edilemez niteliktedir. Biz insanlar olarak kendi hayatımız üstüne düşünebiliriz ve böylece durumlara ve kendimize karşı bir tepki oluşturabilir ve hayatımızı nasıl şekillendirmek istediğimize karar verebiliriz

Terapide, her zaman sağlıklı çekirdeğe başvurabiliriz

3) Bilinç ve Sorumluluk

Bilinç anlamlı olanı tanıyan parçamızdır.

Anlam aşkındır ve bu nedenle, uydurulmaz, keşfedilir

‘Bilinçsiz Tanrı’ bebekliğimizden bu yana sahip olduğumuz sezgisel uzamla, kendimiz dışında bir insanla bağ kurmakla ilgilidir. Bu, insan gelişiminin özüdür.

Üst benlik talepleri zorlayıcıdır; bilinç ise bunun aksine anlamlı olanın sezgisel olarak fark edilmesidir

Bireyin kişiliğine tam anlamıyla uygun olan bir işi yerine getirmesi, hayatı anlamlı kılar.

“Yaşam kalitesi görevini ne kadar iyi anlarsa, hayatı ona o kadar anlamlı görünecek” (The Doctor and the Soul, s.58).

4) Küçük Grup Tartışmaları:

Karar vermekte zorlandığınız bir durumu düşünün. Kendinize şu soruları yöneltin:

 • Tercihlerim neler?
 • Her tercihin bundan etkilenebilecek ben dahil her birey için tahmin edilebilir sonuçları nelerdir?
 • Karar vermeyi benim için özellikle zor kılan nedir?
 • Birbirine zıt düşen değerler varsa, ağır basan düşünce nedir ve neden ağır basmaktadır?
 • Bana has görevim nedir?

5) Anlama Giden Üç Yol: 

Nasıl anlamlı bir hayat yaşanır?

Hayatınızdaki en anlamlı on deneyimi yazın. Bunları anlamlı kılan nedir?

Yaratıcı yol anlamlı bir şey yaptığımızda çıkardığımız anlamdır

Deneyimsel yol sanat, doğa veya müzik ya da aşktan ilham almanın bize verdiği anlamdır

Tutumsal yol acı, suçluluk ve ölüm gibi, bir durumu değiştirme gücümüzün olmadığı durumlarda tutumlarımız yoluyla bulduğumuz anlamdır

Küçük grup tartışması alıştırması:

Anlamlı deneyimler listenize dönüp baktığınızda, kaç tanesi yaratıcıdır? Kaç tanesi deneyimseldir? Kaç tanesi tutumsaldır? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Mutluluğun peşinde koşulmaz, mutluluk anlam keşfetme sonucunda ortaya çıkar .

6) Logoterapinin Üç Dayanağı

İrade Özgürlüğü

Özgür olmak nesne değil özne olmaktır, kendi kararlarını almaktır, bizim yerimize karar verecek herhangi bir şey veya kişiye bağlı, zorlanmış veya muhtaç olmamaktır; tabii özgürlüğümüzden feragat etmiyorsak. Çevremizdeki koşullardan özgür değiliz; bu koşullara göstereceğimiz tepkileri seçmekte özgürüz. Sınırlarımız var, fakat bu sınırlar karşısında tutumumuzu belirlemekte özgürüz. Sorumluluk almakta, yani hayatın bizden istediklerine yanıt vermekte özgürüz.

Anlam İstemi

En güçlü ve en temel insan motivasyonu hayatlarımızı amaçlı ve anlamlı kılmaya çalışmaktır. Bir kişideki anlam istemini canlandırarak, onun içindeki en büyük güç kaynağını bulmasına yardım ediyoruz. Önem verdikleri bir şey çaba göstermeye değer bir şey olmalıdır.

Hayatın Anlamı

‘Varoluşsal vakum, varoluşumuzun bir anlamı olduğundan şüphe etme deneyimidir. İnsanlar vakumu bağımlılıklar ve şiddetle doldurmaya çalışırlar, ancak sonunda asla tatmin olmazlar. Halbuki bilinçsiz olarak aradıkları şey, anlamdır.

Her insane hayatı ve hayattaki her an özünde anlamlıdır. Biz sonu olan varlıklarız, bu nedenle her zaman anlamı göremeyebiliriz, ancak hayatın koşulsuz anlamı olduğunu söylediğimizde, koşulsuz anlam beklentimiz olduğunu da söylemiş oluruz

 • Bu üç ilkenin her birinde size önemli gelenler nedir? Bu bakış açısı hayatınızda uygulamada nasıl bir fark yaratabilir/yaratır?
 • İnsan olmak hayattaki durumlara tepki vermek, sorulan sorulara yanıt vermek demek

7) Anlama Çağrı

Hayat bizi bekliyor

Hayattan ne beklediğinizi sormayın; hayatın sizden ne beklediğini sorun

Anın anlamı: Her an benzersiz bir durum, benzersiz bir birey ve gereken benzersiz bir yanıttan meydana gelir

İnsan açık bir sistemdir

İnsan ruhunun kaynakları

 • Öz-aşkınlık
 • Karşı koyma gücü
 • Öz-ayrılma

8) Sokratik Diyalog ve Düşünce Odağını Değiştirme

Sokrates, insanları eleştirel düşünmeye ve yeni fikirlere yönlendiren diyaloglara sokan bir filozoftu. Sokratik diyalog kişinin bilincine dokunmayı, böylece yeni fikirleri su yüzüne çıkarma ve böylelikle kişinin yeni anlam fırsatları keşfetmesine yardımcı olmayı amaçlar

Dikkatlice dinleyerek, ardından bilince ve öz-aşkınlık kapasitesine hitap ederek bakış açısında kayma ve değişmeye hazır olma hali yaratmak için Sokratik sorular hazırlıyoruz

Düşünce odağını değiştirme, kişinin kendi benliği dışında bir şey veya biri için yaşayarak hayatın anlamlı olmasını isteme hali olan öz-aşkınlık kapasitesine dayanır.

Bir kişi kendi performansına fazlasıyla odaklandığında (aşırı düşünme) ve başarmak için çok zorladığında (aşırı niyet), başarısız olur.

Düşünce odağını değiştirme, kendi kendini yiyip bitirmeye nokta koyar ve odağı anlamlı hedeflere kaydırır.

9) Paradoksik Niyet ve Tutum Değiştirme

Paradoksik Niyet kendi kendine uzaklaşma kapasitesine dayanır

Belirtiler

Hayattaki en büyük engel korku, en büyük zorluksa bu korkuyu yenmektir. Paradoksik niyet Logoterapinin en güçlü aracıdır, çünkü bizi kendi zorluklarımızla karşı kaşıya getirir ve onlara gülüp geçecek seviyeye gelene kadar bizi zorlar. Kendimizi korkularımızdan uzaklaştırmak ve onları insana ruhunun karşı koyma gücü sayesinde gülünç derecede küçük hale getirmek için en güçlü silahımız mizahtır. Olmamız gereken neyse o olacağız! Cesurca dürüst, namuslu ve şefkatli bir insan olarak kalmak (haline gelmek değil), her bireyin ödevidir, yerine getirip zafer kazanabileceği ya da feci şekilde başarısız olacağı bir ödev. Kendini sevmek (hayatına iyi bir anlam kazandırmak) ve başkalarını sevmek (onları korumak ve hayatlarının tadını çıkarmalarına yardım etmek) son ölçüttür.  “İnsanın kurtuluşu sevgide ve sevgiyle olacaktır”, Frankl’in hayatının temel anlamını çalmakla tehdit eden her şeyin karşısında kendini özgürleştiren bir kavrayışın ifadesidir.

10) Vaka Çalışmaları

Eğitim Süresi*

Buluşmalar kuramsal konu, ileri konulara dair seminer, uygulama, vaka sunumu ve de süpervizyon saatlerinden oluşur.

Başvuru ve Kayıt

 1. Bu eğitim sadece ruh sağlığı alanı profesyonellerine ve öğrencilerine açıktır. İlgilenen kişiler aşağıdaki adımları izleyerek başvuru süreçlerini başlatabilirler.
 2. Websitesinde ki elektronik başvuru formunu doldurarak başvurunuz için ilk adımı atabilirsiniz. Başvuru formu için: Başvuru formunu tamamladıktan sonra kesin kayıt için ön ödeme dekontunuzu logoterapi@valueistanbul.com adresine iletmeniz beklenmektedir.

Ödeme Seçenekleri

 

Katılımcılar ödemelerini havale/EFT ile veya kredi kartı aracılığıyla aylık, yıllık. Yıllık ödemeler farklı indirim oranlarına tabidir.

1- Kayıt ücreti
– İleri seviye eğitimi dersleri ve süpervizyon kayıt ücreti, 6000 TL’dir.

 

2- Aylık ödeme seçeneği

-Taksitli ödeme için, 0545 350 34 00 numarasından  iletişim sağlayabilirsiniz.

 

3- Yıllık ödeme
– Katılımcılar Mart ayına kadar İleri Seviye Eğitimi için kayıt yaptırırsa ödeme, 5000 TL’dir.

 

Önemli notlar:
– Katılımcılar katılmadıkları aktiviteler dahil bütün buluşmaların ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.
– Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsüne yapılan ödemelere dair iade yapılmaz.
– Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsüne her sene ücretlerini gözden geçirmekte ve güncellemektedir. Bu ücretler 2021-2022 dönemi için geçerlidir.
Eğitimden Sonra İmkanlar

Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitimi’ni bitiren katılımcılar bir çok yerde varoluşçu ve logoterapi yönelimli psikoterapistler olarak çalışabilirler. Katılımcıların çalışma koşullarını mesleki ünvanları belirlemektedir.

Varoluşçu ve logoterapi psikoterapiler alanında ilerlemek isteyen kişilere ilgili danışmanlık da verilecektir (süpervizyon, master, doktora imkanları gibi).

Sertifikasyon

İleri Seviye Eğitiminin tamamlanması ile katılımcılara Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü tarafından Viyana Viktor Frankl Enstitüsü onaylı uluslararası geçerliliği olan “Associate in Logotherapy” sertifikası verilmektedir.

Önemli not: Varoluşçu Analiz ve Logoterapi eğitimi, katılımcılarına psikolog, psikoterapist veya benzeri bir yüksek öğrenim gerektiren ünvan vermemektedir.  Eğitimi bitiren katılımcılar kendi mesleki ünvanları ve ünvanlarının gerektirdikleri sorumluluk ve görevlere tabilerdir.

 Eğitmenler

Eğitmenler hakkında ayrıntılı bilgilere Hakkımızda sayfasından ulaşabilirsiniz.

 • Erkan Kalem,
 • Özkan Kenarlı
 • Batya Yaniger
 • Teria Shantall