2021-2022 Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitim Takvimi

2021-2022 Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitim Takvimi

 

 

Oturum İçerik Eğitimci Tarih

 

1 Varoluşçuluğun Tarihsel ve Felsefi Kökleri

 

Dr. Erkan Kalem

 

04.10.2021

20.00 – 23.00

 

2 Çağdaş Varoluşçu Ekoller:

Daseinsanaliz, İngiliz Ekolü,

Varoluşçu-Hümanistik Ekol,

Varoluşçu Analiz ve Logoterapi

 

Dr. Erkan Kalem

 

11.10.2021

20.00 -23.00

3 Viktor Frankl’ın Hikâyesi ve Logoterapi

 

Dr. Erkan Kalem

 

18.10.2021

20.00 – 23.00

 

4 Teist ve Ateist Varoluşçu Filozoflar:

Kierkegaard, Marcel, Jaspers;

Heidegger, Nietsczhe, Sartre, Camus

 

Dr. Erkan Kalem

 

01.11.2021

20.00 – 23.00

5 Varoluşçuluğun Temel Temaları:

Öznellik, Öteki, Bağlanma, Anksiyete

Ölüm, Anlamsızlık, Yalıtılmışlık, Özgürlük

 

Dr. Erkan Kalem

 

08.11.2021

20.00 – 23.00

6 Viktor Frankl’ın Anlam Analizi Kuramı – I

 

Dr. Erkan Kalem

 

15.11.2021

20.00 – 23.00

 

7 Viktor Frankl’ın Anlam Analizi Kuramı – II

 

Dr. Erkan Kalem

 

06.12.2021

20.00 – 22.30

 

8 Viktor Frankl’ın Psikopatoloji Kuramı

 

Dr. Erkan Kalem

 

13.12.2021

20.00 – 22.30

 

9 Psikanalitik Kuram: Nesne İlişkileri Kuramına Göre Kendilik Yapısı ve İşleyişi Dr. Erkan Kalem

 

20.12.2021

20.00 – 22.30

 

10 Psikanalitik Kuram:

Çatışma Üçgeni (Duygu, Anksiyete, Savunma) ve

Kişi Üçgeni/Aktarım (Geçmiş, Bugün, Burası)

 

Dr. Erkan Kalem

 

03.01.2022

20.00 – 22.30

11 Erik Erikson, İnsanın Sekiz Evresi

ve Anlam Krizi Dönemleri

John Bowlby, Bağlanma Tipleri

ve Anlam Arama Yolları

 

Dr. Erkan Kalem

 

10.01.2022

20.00 – 22.30

12 Varoluşçu Analiz ve Logoterapi’den

Anlam Terapilerine: Alfried Langle ve Paul Wong

Dr. Erkan Kalem

 

17.01.2022

20.00 – 22.30

 

13 Dönem Değerlendirmesi Dr. Erkan Kalem

 

24.01.2022

20.00 – 22.30

 

14 Alfred Adler/Bireysel Psikolojinin Çağdaş Terapiye Etkileri: Hümanistik ve Kognitif Ekoller

 

Dr. Özkan Kenarlı

 

07.02.2022

20.00 – 22.30

15 Kognitif ve Davranışçı Terapide

Psikopatoloji ve Teknikler

 

Dr. Özkan Kenarlı 14.02.2022

20.00 – 22.30

16 Kognitif Terapi ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 21.02.2022

20.00 – 22.30

 

17 Pozitif Psikoloji ve Logoterapi

 

Dr. Alexander Batthyany

 

07.03.2022

20.00 – 22.30

18 Felsefi Danışmanlık Süreci

 

Riella Morhayim, M.A.

 

 

14.03.2022

20.00 – 22.30

19 Logoterapötik Bakış Açısı ve

Logoterapide Temel İlkeler

 

Dr. Batya Yaniger

 

21.03.2022

20.00 – 22.30

20 Logoterapide Anlam Krizini ve

İpuçlarını Dinleme

 

Dr. Batya Yaniger

 

04.04.2022

20.00 – 22.30

21 Logoterapötik Müdahale:

Çelişkili Niyet ve Dikkat Odağını Değiştirme

 

Dr. Teria Shantall

 

11.04.2022

20.00 – 22.30

22 Varoluşsal Vakum ve Varoluşsal Nevroz

 

Dr. Teria Shantall

 

18.04.2022

20.00 – 22.30

 

23 Bireysel Logoterapi Süreci

 

Dr. Özkan Kenarlı 02.05.2022

20.00 – 22.30

 

24 Anksiyete Bozuklukları ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 09.05.2022

20.00 – 22.30

 

25 Kayıp, Yas ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 16.05.2022

20.00 – 22.30

 

26 Bağımlılıklar ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 23.05.2022

20.00 – 22.30

 

27 Çift Terapisi ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 06.06.2022

20.00 – 22.30

 

28 Ölümcül Hastalıklar, Tedavisi Olmayan Hastalıklar, Psikoz ve Logoterapi

 

Dr. Özkan Kenarlı 13.06.2022

20.00 – 22.30

29 Dönem Değerlendirme

 

Dr. Özkan Kenarlı 20.06.2022

20.00 -22.30

 

30 Bundan Sonrası… Dr. Özkan Kenarlı &

Dr. Erkan Kalem

 

27.06.2022

20.00 – 22.30

 

Başvuru & Kayıt


  Atölye Çalışmaları

  VALUE Logoterapi Enstitüsü’nün sunduğu Erkan Kalem, Özkan Kenarlı, Batya Yaniger  ve Teria Shantall ile Varoluşçu Analiz ve Logoterapi atölye çalışmaları dizisi Ocak Ayı itibariyle başlıyor. Ocak- Haziran Ayları içerisinde olacak olan 12 atölye çalışmalarına dair ayrıntılı bilgilere ve kayıt işlemlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

   

  Önemli bilgiler

  Atölye Çalışmaları Zoom üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kayıtlı katılımcılara giriş bilgileri seminerlerden birkaç gün önce iletilmektedir. Yer olduğu sürece kayıtlar devam etmektedir. Kontenjan kalmaması durumunda kayıtlar kapanacaktır.

  Tüm atölye çalışmaları tek tek alınabileceği gibi bir seri halinde de alınabilir. Atölye çalışmalarının herhangi bir sırası yoktur. Beğenilen atölye çalışmalarının ilerleyen tarihlerde tekrarları yapılmaktadır.

  ! Ocak – Haziran aylarında gerçekleşecek olan 12 atölye çalışmasından 10 atölye çalışmasına katılan katılımcılar Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü ve  Viyana Viktor Frankl Enstitüsü onaylı Temel Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Katılımcı Belgesi almaya hak kazanacaktır. Bu belgeye sahip olan Ruh Sağlığı çalışanları bir sonraki aşama olan ileri seviye eğitimine katılma hakkı elde eder.

  Katılım koşulları
  “Varoluşçu Analiz ve Logoterapi” başlıklı atölye çalışmaları ilgilenen herkesin katılımına açıktır.

  Atölye Çalışmaları

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi – Felsefi ve Tarihsel Kökler: Endüstri Devriminden II. Dünya Savaşına – Erkan Kalem

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi yaklaşımının doğduğu 1930’ların sosyo-kültürel iklimi nasıldı? Varoluşçu düşünce neden, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Endüstri devrimini doğuran pozitivizmden logoterapideki nihai anlam kavramına, 1700’lerden 2000’lere insanın nasıl bir varlık olduğuna dair tartışmalara varoluşçu düşünce akımının penceresinden bir bakış. Bu atölye çalışmasına katılanların atölye çalışması sonunda, Varoluşçu Analiz ve Logoterapi yaklaşımının doğumu, hayatımıza olan etkileri, neden, ne zaman, nasıl gibi soruların yanıtlarına hakim olması hedeflenmektedir.

  Tarih: 17.01.2021, Pazar

  Zaman: 15.00- 16.30

   

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi  – Özgürlük nedir? Sorumluluklar vs. Özgürlük Kavramları – Özkan Kenarlı 

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Özgürlük, sorumluluk kavramları nedir? Yaşamımızda bu kavramların ne kadar anlamı var? Kavramların oluşabilmesi ne olması gerekir? Logoterapi kavramların neresindedir? Logoterapi nasıl ele alır?

  Tarih: 31.01.2021, Pazar

  Zaman: 15.00-16.30

   

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi – Anlam Nedir? Hayatın Anlamı vs. Anlamsızlığı – Erkan Kalem

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi yaklaşımı açısından anlam nedir? Hayatın bir anlamı var mıdır? Veya hayata nasıl bir anlam katılabilir ve bu nasıl gerçekleşetirilebilir? Hayata bir anlam katamadığımızda ne olur? Ne yapmalı? Hayat nasıl yaşanmalı?

  Tarih: 14.02.2021, Pazar

  Zaman: 15.00- 16.30

   

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi – Yas ve Kayıp – Özkan Kenarlı 

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Yas ve Kayıp kavramları Logoterapi de nasıl işlenir? Hayata sürekli kayıp yas var mıdır? Logoterapi psikoterapi de danışanların kayıplarına nasıl sahip çıkılır? Yas biten midir/ sırtalanılan bir süreç midir? Yas ve kayıp konularına Logoterapi nasıl odaklanır?

  Tarih: 28.02.2021, Pazar

  Zaman: 15.00- 16.30

   

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi – Psikopatoloji Nedir? Pathos vs. Logos – Erkan Kalem

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi yaklaşımı açısından ruhsal hastalık nedir?Gerçekten bir ruhsal hastalık var mıdır? Hastalık nedir? Ruhsal ıstırap nedir? Hangi koşullarda, nasıl ve neden ortaya çıkar? Hastalık ile hayatı bir anlam ve amaç çerçevesinde yaşamak arasında nasıl bir bağ vardır?

  Tarih: 14.03.2021, Pazar

  Zaman: 15.00- 16.30

   

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi – Bağımlılıklar: Alkol, madde, kumar vs. -Özkan Kenarlı

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Tarih: 28.03.2021, Pazar

  Zaman: 15.00- 16.30

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi –Logoterapötik bakış açısı ve ilkeler- Batya Yaniger

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Logoterapötik yönelim: danışanı manevi bir varlık olarak görme, danışanın hayatını anlamlı olarak görme. Logoterapötik müdahaleler, logoterapinin üç ilkesine nasıl dayanır?

  Tarih: 11.04.2021, Pazar

  Zaman: 15.00- 16.30

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi – Logoterapötik dinleme -Batya Yaniger

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Logoterapist nasıl dinler? Anlam ipuçları, krizin anlamını / anlam krizini belirleme, Sokratik Diyalog

  Tarih: 25.04.2021, Pazar

  Zaman: 15.00- 16.30

   

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi – Logoterapötik müdahale: Çelişkili niyet ve dikkat odağını değiştirme -Teria Shantall

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Dikkat odağını değiştirme: Anlama odaklanma, örnekler

  Çelişkili niyet: Korku kısır döngüsünü kırma, örnekler

  Tarih: 09.05.2021, Pazar

  Zaman: 15.00- 16.30

   

   

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi –Varoluşsal vakum ve noojenik/varoluşsal nevroz- Teria Shantall

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Varoluşsal vakum ve noojenik/varoluşsal nevroz

  Noojenik/Varoluşsal depresyon vs. psikojenik depresyon

  Tarih: 23.05.2021, Pazar

  Zaman: 15.00- 16.30

   

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi- Çift ve Yakın İlişkilerde Logoterapi Süreci –Özkan Kenarlı 

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Çift ve yakın ilişkilerde Logoterapi Süreci hangi temel bakış açılarına ve tekniklere dayanmaktadır? Bunlar diğer psikoterapi ekollerinin uygulamalarından farklı mıdır veya ne şekilde farklıdır? Logoterapi süreci hangi aşamalardan geçer? Bir seansta logoterapist ne yapar?

  Tarih: 06.06.2021, Pazar

  Zaman: 15.00- 16.30

   

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi- Bireysel Logoterapi Süreci –Erkan Kalem

   

  Atölye Çalışması Açıklaması:

  Bireysel Logoterapi Süreci hangi temel bakış açılarına ve tekniklere dayanmaktadır? Bunlar diğer psikoterapi ekollerinin uygulamalarından farklı mıdır veya ne şekilde farklıdır? Logoterapi süreci hangi aşamalardan geçer? Bir seansta logoterapist ne yapar?

  Tarih: 13.06.2021, Pazar

  Zaman: 15.00- 16.30

   

  Katılımınızın uygun olup olmadığına dair sorularınızı logoterapi@valueistanbul.net adresinden bize iletebilirsiniz.

  Ücretlendirme
  Tek atölye çalışma katılımcı ücreti: 150 TL
  ( Bu paket Ocak-Haziran 2021 dönemi atölye çalışmlarında kullanılmalıdır. Sonraki dönemlere aktarılamaz.)

  Atölye çalışmaları  kayıtlarında değişiklik yapılmamaktadır. Hiçbir koşul altında ücret iadesi yapılmamaktadır.

  Kayıt olmak için yapılması gerekenler

  1. Öncelikle atölye çalışması ücretini ödemeniz gerekmektedir. Ödeme işlemleri verilecek olan hesap numaralarıyla EFT/ Havale yolu ile gerçekleştirilmektedir. Ödeme konusunda zorluk yaşarsanız ve alternatif kayıt yöntemlerini öğrenmek için bize logoterapi@valueistanbul.net adresinden ulaşabilirsiniz.
  1. Ödeme dekontunuzu ekran görüntüsünü, kayıt yaptırmak istediğiniz atölye çalışmasının/ atölye çalışmalarının ismi ile beraber logoterapi@valueistanbul.net adresine iletin.
  2. En geç iki iş günü içinde atölye çalışmaları kaydınızın alındığına dair bir teyit emaili alacaksınız. (Emaillerimiz bazen gereksiz emailler (junk) kutusuna düşmektedir. Lütfen email kutunuzu logoterapi@valueistanbul.net adresinden gelen emaillere bakarak arayın. Bir sorun ile karşılaştığınız takdirde lütfen yukarıdaki adresten bizim ile iletişime geçin.)

   Başvuru ve kayıt için tıklayın.

  İletişim
  Tüm sorularınız için logoterapi@valueistanbul.net yazabilirsiniz.

  Tüm sorularınız için 0545 350 34 00 arayabilirsiniz.

   

  VALUE Logoterapi Enstitüsü’nün sunduğu Erkan Kalem, Özkan Kenarlı, Batya ve Teria ile Varoluşçu Analiz ve Logoterapi atölye çalışmaları dizisi Ocak Ayı itibariyle başlıyor. Ocak- Haziran Ayları içerisinde olacak olan 12 atölye çalışmalarına dair ayrıntılı bilgilere ve kayıt işlemlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

   

  Önemli bilgiler

  Atölye Çalışmaları Zoom üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kayıtlı katılımcılara giriş bilgileri seminerlerden birkaç gün önce iletilmektedir. Yer olduğu sürece kayıtlar devam etmektedir. Kontenjan kalmaması durumunda kayıtlar kapanacaktır.

  Tüm atölye çalışmaları tek tek alınabileceği gibi bir seri halinde de alınabilir. Atölye çalışmalarının herhangi bir sırası yoktur. Beğenilen atölye çalışmalarının ilerleyen tarihlerde tekrarları yapılmaktadır.

  ! Ocak – Haziran aylarında gerçekleşecek olan 12 atölye çalışmasından 10 atölye çalışmasına katılan katılımcılar Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü ve  Viyana Viktor Frankl Enstitüsü onaylı Temel Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Katılımcı Belgesi almaya hak kazanacaktır. Bu belgeye sahip olan katılımcılar bir sonraki aşama olan ileri seviye eğitimine katılma hakkı elde eder.

  Katılım koşulları
  “Varoluşçu Analiz ve Logoterapi” başlıklı atölye çalışmaları ilgilenen herkesin katılımına açıktır.

   

  Katılımınızın uygun olup olmadığına dair sorularınızı logoterapi@valueistanbul.net adresinden bize iletebilirsiniz.

  Ücretlendirme
  Tek atölye çalışma katılımcı ücreti: 150 TL
  ( Bu paket Ocak-Haziran 2021 dönemi atölye çalışmalarında kullanılmalıdır. Sonraki dönemlere aktarılamaz.)

  Atölye çalışmaları  kayıtlarında değişiklik yapılmamaktadır. Hiçbir koşul altında ücret iadesi yapılmamaktadır.

  Kayıt olmak için yapılması gerekenler

  1. Öncelikle atölye çalışması ücretini ödemeniz gerekmektedir. Ödeme işlemleri verilecek olan hesap numaralarıyla EFT/ Havale yolu ile gerçekleştirilmektedir. Ödeme konusunda zorluk yaşarsanız ve alternatif kayıt yöntemlerini öğrenmek için bize logoterapi@valueistanbul.net adresinden ulaşabilirsiniz.
  1. Ödeme dekontunuzu ekran görüntüsünü, kayıt yaptırmak istediğiniz atölye çalışmasının/ atölye çalışmalarının ismi ile beraber logoterapi@valueistanbul.net adresine iletin.
  2. En geç iki iş günü içinde atölye çalışmaları kaydınızın alındığına dair bir teyit emaili alacaksınız. (Emaillerimiz bazen gereksiz emailler (junk) kutusuna düşmektedir. Lütfen email kutunuzu logoterapi@valueistanbul.net adresinden gelen emaillere bakarak arayın. Bir sorun ile karşılaştığınız takdirde lütfen yukarıdaki adresten bizim ile iletişime geçin.)

  Diğer seminerler
  Bu dönem sunduğumuz diğer seminerler için tıklayın.

  İletişim
  Tüm sorularınız için logoterapi@valueistanbul.net yazabilirsiniz.

  Tüm sorularınız için 0545 350 34 00 arayabilirsiniz.

   

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitimi

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitimi / 2021-2022 Dönemi

  Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitimi / 2021-2022 Dönemi uzaktan eğitim (online) çalışması hakkında detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır:

  Başvuru sürecinizi başlatmak için tıklayın.

  Eğitimin Amacı

  Eğitimin amacı, Viktor Frankl’ın geliştirdiği Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Yaklaşımı’nı,  tarihsel, sosyolojik, felsefi ve psikolojik bağlamları çerçevesinde tanıtmaktır. Viktor Frankl, hem bir psikiyatr hem de felsefe doktorası sahibi bir kuramcı ve klinisyendir. Eğitimde, Viktor Frankl’ın dünyasını oluşturan Varoluşçu Felsefe zemini üzerine, Frankl’ın Psikanaliz ve Sigmund Freud ile tanışmasının ve Bireysel Psikoloji ve Alfred Adler ile tanışmasının onun zihin dünyasını nasıl şekillendirdiği etraflı olarak ele alınacak ve bu bağlam çerçevesinde Varoluşçu Analiz ve Logoterapi yaklaşımı tanıtılacaktır. Ayrıca, bu yaklaşımın ilk ortaya çıktığı 1940’lardan bugüne Psikanalitik Terapiler, Kognitif Terapiler ve Anlam Odaklı Terapiler başlıkları altında geçirdiği değişimler ve aldığı yeni şekiller ve Pozitif Psikoloji bağlamında geleceği üzerinde durulacaktır. Böylece, katılımcılar, bir çerçeve/çatı yaklaşım olan Varoluşçu Analiz ve Logoterapi yaklaşımının, klinik pratikte, farklı ekollerle birlikte entegre şekilde nasıl kullanılacağını öğreneceklerdir.

  Sertifika Eğitimi İçeriği

  Eğitim içeriği ve takvimine dair ayrıntılı bilgilere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

  Eğitim Süresi

  Ekim 2021 – Haziran 2022 arasında, ayda 3 kere, Pazartesi akşamları 19.30-22.30 arasında, her biri 3 saatlik 27 toplantı yapılacaktır.  Eğitim toplam süresi 81 saattir.

  Başvuru ve Kayıt

  1. Bu eğitim sadece ruh sağlığı alanı profesyonellerine ve öğrencilerine açıktır. İlgilenen kişiler aşağıdaki adımları izleyerek başvuru süreçlerini başlatabilirler.
  2. Web sitesindeki elektronik başvuru formunu doldurarak başvurunuz için ilk adımı atabilirsiniz.
  3. Başvuru formunu tamamladıktan sonra kesin kayıt için ön ödeme dekontunuzu logoterapi@valueistanbul.com adresine iletmeniz beklenmektedir.

   

   Ödeme Seçenekleri

  • Kayıt ücreti: Eğitime başvurunuzu yaptıktan sonra yerinizi kesinleştirmek için 500 TL’lik bir kayıt ücreti yatırmanız beklenmektedir. Eğitime katılmaktan vazgeçmeniz durumunda ücret iade edilmeyecektir.
  • Aylık ödeme seçeneği: Aylık ödeme yapmayı seçen katılımcılar Ekim 2021-Haziran 2022 arasında ayda 1 kez olacak şekilde 9 ödeme yaparlar. Aylık ödeme miktarı 2021-2022 dönemi için 1.000 TL’dir.
  • Yıllık ödeme seçeneği: Bir yıllık eğitim ücretini peşin ödemeyi tercih eden katılımcılara %11 indirim sunulmaktadır. Peşin ödemenin bir yıllık eğitim ücreti 9.000 TL yerine 8.100 TL olacaktır.

  Önemli noktalar:

  – Katılımcılar katılmadıkları toplantılar dâhil bütün buluşmaların ödemelerini yapmakla yükümlüdürler.
  – Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü’ne yapılan ödemelere dair iade yapılmaz.
  – Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü’ne her sene ücretlerini gözden geçirmekte ve güncellemektedir. Bu ücretler 2021-2022 dönemi için geçerlidir.

  – Eğitimde yerinizi kesinleştirmek için son kayıt ücreti tarihi 04.09.2021 Cuma Günü‘dür.

  Sertifikasyon

  İleri Seviye Eğitiminin tamamlanması ile katılımcılara Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü tarafından, Viyana Viktor Frankl Enstitüsü onaylı uluslararası geçerliliği olan “Associate in Logotherapy” sertifikası verilmektedir.

  Önemli not: Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitimi, katılımcılara, psikolog, psikoterapist veya benzeri, yükseköğrenim gerektiren bir ünvan vermemektedir.  Eğitimi bitiren katılımcılar kendi mesleki ünvanları ve ünvanlarının gerektirdikleri sorumluluk ve görevlere tabidirler.

  Eğitmenler

  Eğitmenler hakkında ayrıntılı bilgilere Hakkımızda sayfasından ulaşabilirsiniz.

  • Alexander Batthyany, Prof. Dr. (Viyana Viktor Frankl Ensitüsü Başkanı)
  • Teria Shantall, Dr. (A.B.D. Viktor Frankl Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi)
  • Batya Yaniger, Dr. (İsrail Viktor Frankl Enstitüsü Başkanı)
  • Erkan Kalem, Dr. (Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü Eş-Başkanı)
  • Özkan Kenarlı, Dr. (Valueİstanbul Logoterapi Enstitüsü Eş-Başkanı)
  • Riella Morhayim, M.A. (Uzman Felsefi Danışman)

   2021-2022 Dönemi Eğitim Takvimi

   Kesinleşmiş 2021-2022 dönemi eğitim içeriği ve takvimi için tıklayabilirsiniz.

  Sorularınızı logoterapi@valueistanbul.net adresine iletebilirsiniz. 

  Eğitmenler

  Dr. Teria Shantall ( A.B.D. Viktor Frankl Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi )
  (İleri Düzey Eğitim​ seviyesinde eğitim verecektir)

  Teria Shantall, klinik psikoloji eğitimini Güney Afrika’da Pretoria Üniversitesi’nde ve Londra’da Tavistock Kliniği’nde almıştır. Logoterapi eğitimini ise, Uluslarası San Diego Üniversitesi’nde (ABD) bizzat Dr Viktor Frankl’dan almıştır. Doktora çalışmalarını, Holokost’tan  kurtulanlar uzerinde yapmış ve çalışması: “Acı karşısında hayatın anlamı” adıyla Magnes Press tarafından yayınlanmıştır. Bir taraftan Güney Afrika Üniversitesi’nde Logoterapi çalışmalarına başkanlık ederken,  Avustralya’da Logoterapi enstitüsünün kurulmasına öncülük etmiştir. Bunun yanında Hayfa’da bulunan Gordon Koleji’nde, Logoterapi dersleri vermektedir. 2003 yılında Güney Afrika’da Musevi Başarı Ödülü için aday gösterilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri’nde, Viktor Frankl Enstitüsü tarafından verilen, Viktor Frankl çalışmalarını teşvik edici seçkin hizmet ödülünü, 2005 ve 2007 yıllarında ard arda kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Viktor Frankl Enstitüsü uluslararası yönetim kurulunun 11 üyesinden biridir. Halen Güney Afrika Viktor Frankl Enstitüsü Başkanlığını ve İsrail’de Viktor Frankl Merkezi’nin Başkan yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Bu alanda yayınlanmış birçok esere mevcuttur.

  Dr. Batya Yaniger, PSYD (Logoterapist) 
  (İleri Düzey Eğitim seviyesinde eğitim verecektir)

  Dr. Batya Yaniger, (PsyD) Logoterapist, Sosyal Çalışmacı, eğitimci ve süpervizör olarak, Logoterapi ve Anlam Arayışı çalışmaları İsrail’de yürütmektedir. Eğitim ve klinik uygulamalarını İngilizce olarak yapmaktadır. Klinik Uygulama diplomasını Viktor Frankl Enstitüsü- Dallas Amerika Birleşik Devletleri’nde almıştır. Deneyimli bir terapist olarak İsrailde Sosyal çalışmacı olarak görev yapmıştır. Depresyon, anksiyete ve diğer psikolojik hastalık alanlarında, Hayatı anlamsız bulan kişilerle ilgili başarılı çalışmalar yapmakta, son 20 yıldaki klinik çalışmalarının yanı sıra, yenilikçi Logoterapi ve varoluşçu eğitim çalışmalarını yönetmekte, workshoplar düzenlemektedir.

  Dr. Erkan KalemKlinik Psikolog

  Erkan Kalem, Kadıköy Anadolu Lisesi 1985 yılı mezunudur. Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans eğitimini 1996-1999 yılları arasında ve Doktora eğitimini 2011- 2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır.  Nancy McWilliams’in Psikanalitik Tanı: Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak (2009, 2019) adlı kitabının çevirmenidir. Psikanalizin ‘Öteki’ Yüzü: Heinz Kohutun (2003) ortak çevirmenlerindendir. Rorschach Kodlama Kitabı 3 – Yaşlı Normlarının (2013) ortak yazarlarındandır. Türk Psikologlar Derneği (TPD) ile Rorschach ve Projektif Testler Derneği üyesidir. Erkan Kalem, 1997-1999 ve 2010-2018 yılları arasında İçgörü Psikoterapi Merkezi’nde; 2000-2002 arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde; 2002-2009 arasında Psikometrik Araştırma Enstitüsü’nde çalışmıştır. Halen, kurucusu olduğu Verba Mea Varoluşçu Danışmanlık’ta çalışmaktadır. Danışmanlık yaklaşımı, psikanalitik kuramı ile varoluşçu psikolojiyi temel alır. Bu çerçevede, ABD/Texas’da bulunan “Viktor Frankl Institute of Logotherapy” tarafından onaylanmış olan ve logoterapi alanında uluslararası eğitmenlik yetkisini veren “Diplomate Clinician in Viktor Frankl’s Logotherapy” ünvanını almıştır. Çalışma alanı, yetişkinlerle bireysel danışmanlık uygulamalarıdır.

  Dr. Özkan KenarlıPsikolojik Danışman

  Kenarlı, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır. 2004-2007 yılları arasında yüksek lisansını tamamlayarak, 2009 yılında İnönü Üniversitesi’nde doktora eğitimine başlamıştır. İsrail’de bulunan “Viktor Frankl Institute of Logotherapy” de 2011-2014 yılları arasında Logoterapi alanında eğitim almıştır. Psikoterapi yaklaşımı, Bilişsel Davranışçı psikoterapi ile varoluşçu psikoterapiyi temel alır. Bunların yanında,  madde bağımlıların yalnızlık düzeyleri ile kullandıkları maddeler arasında ilişkiyi inceleyen araştırmayı yapmış. Arkadaşlarını kaybeden öğrencilerinin yas süreçlerine ilişkin grup terapilerini yönetmiştir. 2014 yılında Çadem Psikoloji’yi kurmuştur. Halen Çadem Psikolojide psikoterapist ve yönetici olarak görev yapmaktadır. 2014-2015 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık bölümünde çeşitli dersler vermiştir. ABD/Texas’da bulunan “Viktor Frankl Institute of Logotherapy” tarafından onaylanmış olan ve logoterapi alanında uluslararası eğitmenlik yetkisini veren “Diplomate Clinician in Viktor Frankl’s Logotherapy” ünvanını almıştır. Çalışma alanı, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi uygulamalarıdır.

  Dr. Alexander Batthyany

  Alexander Batthyány, PhD, Lihtenştayn Prensliği’ndeki Uluslararası Felsefe Akademisi’nde Viktor Frankl Felsefe ve Psikoloji Kürsüsü’nü yönetmektedir. Viyana Üniversitesi’nin bilişsel bilim programı üzerine bilişsel bilim teorisi ve Viyana Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde logoterapi ve varoluşsal analiz dersleri vermektedir. Batthyány 2012’den beri Moskova Üniversitesi Psikanaliz Enstitüsünde varoluşçu psikoterapi için misafir öğretim üyesidir. Viktor Frankl Enstitüsü’nün ve Viyana’daki Viktor Frankl Arşivlerinin Direktörü ve Viktor Frankl’ın Toplu Eserleri’nin 14 ciltlik baskısının ilk editörüdür. Batthyány, felsefi ve varoluşsal psikoloji, zihin felsefesi ve bilişsel bilim teorisi üzerine çok sayıda kitap ve makale yayınlamış ve konferanslar vermiştir.

  Uzman Felsefi Danışman Riella Morhayim

  Boğaziçi Üniversitesi Felsefe lisansını tamamladıktan sonra, yüksek lisans yapma amacıyla İsrail’e taşındı.

  İlk yüksek lisansını, IDC Hertzliya’ da Organizasyon Psikolojisi alanında, “Aristoteles’inPratik Bilgeliğiyle Çalışanları Nasıl Motive Edebilirsiniz?” tezi ile tamamladı. Ardından Tel Aviv Üniversitesi’nde Felsefe alanında “Felsefeyi Kullanarak Anksiyeteyle Nasıl Başa Çıkılır?” konusu üzerine bir yüksek lisans daha yaptı. 2008 yılından bu yana, Felsefi Danışmanlık ve Uygulamaları hakkında İsviçre, Türkiye, Hollanda, Fransa ve İsrail olmak üzere birçok eğitime ve konferansa katılımcı ve konuşmacı olarak katıldı. 2015’te 12 farklı ülkeden 18 kadın felsefi danışmanın yer aldığı Lexington Yayınevi’n den çıkan “Felsefe Danışmanlığı’nda Kadınlar” (Women in Philosophical Counseling: The Anima of Thought in Action) adlı kitapta makalesi yayımlandı.

  “Unlocking Practices” (Kilit Açıcı Uygulamalar) adı altında felsefeyi bireysel danışmanlık ve problem çözme tekniği olarak uygulamakta. İngilizce, Türkçe ve İbranice olmak üzere 3 dilde kişilere, çiftlere, gruplara, kurum ve kuruluşlara Felsefi Danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Çocuklar, eğitimciler, ebeveynler ve farklı alanlarda çalışmaktadır.