Kayıp ve Yas Çalışmasında Terapötik Beceriler Eğitimi İçeriği/ Takvimi

2021-2022 Dönemi

EĞİTİMCİ KONU BAŞLIĞI/ İÇERİK TARİH/SÜRE
Armağan Köseoğlu PSİKOPEDAGOJİ BAĞLAMDA KAYIP VE YAS SÜRECİ

Kayıp ve yas sürecinde temel kavramlar

Çocuk ve ergende kavram olarak ölüm

12.10.2021

19:30- 22:00

 Armağan Köseoğlu PSİKOPEDAGOJİ BAĞLAMDA KAYIP VE YAS SÜRECİ

Gelişim Dönemi özellikleri ve Kaybı anlamlandırma

Çocuk ve ergende kayıp/yas tepkileri

19.10.2021

19:30- 22:00

 Armağan Köseoğlu PSİKOPEDAGOJİ BAĞLAMDA KAYIP VE YAS SÜRECİ

Ebeveyn-çocuk ilişkisinde kayıp-yasa ilişkin psiko-pedagojik süreçler

26.10.2021

19:30- 22:00

Yelda Yıldız Önal

 

 ÇOCUK VE ERGENLERİN ANLATILARINDA YAS SÜRECİ

Kayıp Türleri

Ebeveyn Kaybının Çocuk ve Ergenler Üzerindeki

Duygusal ve Sosyal Etkileri

09.11.2021

19:30-22:00

Yelda Yıldız Önal

 

ÇOCUK VE ERGENLERİN ANLATILARINDA YAS SÜRECİ

Ebeveyn Kaybının Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Akademik Etkileri

Kayıp Yaşayan Çocuklarla ve Ergenlerle İlgili

Yapılan Çalışmaları

Ebeveyn Kaybı ile İlgili Eğitim Kademelerine  Göre Vaka Paylaşımı 1

16.11.2021

19:30-22:00

 Yelda Yıldız Önal

 

ÇOCUK VE ERGENLERİN ANLATILARINDA YAS SÜRECİ

Ebeveyn Kaybı ile İlgili Eğitim Kademelerine Göre Vaka Paylaşımı 2

Önleyici rehberlik kapsamında kayıp ve yas

Okul Psikolojik Danışmanlığında kayıp ve yas

23.11.2021

19:30-22:00

AYŞEGÜL ERÇEVİK  DANIŞMA SÜRECİNDE TEMEL İLKE VE BECERİLER

Psikolojik danışmada temel beceriler

07.12.2021

19:30-22:00

AYŞEGÜL ERÇEVİK DANIŞMA SÜRECİNDE TEMEL İLKE VE BECERİLER

Psikolojik danışmada terapötik koşullar Alıştırmalar ile birlikte

14.12.2021

19:30-22:00

AYŞEGÜL ERÇEVİK DANIŞMA SÜRECİNDE TEMEL İLKE VE BECERİLER

Çokkültürlülük ve yas

Sosyal destek

Dini inanışlar ve ritüeller

Yas sürecinde ortak ihtiyaçlar

21.12.2021

19:30-22:00

AYŞEGÜL ERÇEVİK  DANIŞMA SÜRECİNDE TEMEL İLKE VE BECERİLER

Yas sürecinde çocuklarda kullanılabilecek yaratıcı teknikler

04.01.2022

19.30-22:00

Özkan Kenarlı

 

Elizabeth Kübler-Ross’un Modelinde Ölüm ve Yas 11.01.2022

19:30-22:00

Özkan Kenarlı

 

Gestalt ve Logoterapi Entegratif Yaklaşımında Kayıp ve Yas 18.01.2022

19:30-22:00

Özkan Kenarlı

 

Kognitif ve Logoterapi Entegratif Yaklaşımında Kayıp ve Yas 01.02.2022

19:30-22:00

Özkan Kenarlı

 

Grup Çalışmalarında Kayıp ve Yasın İşlenmesi 08.02.2022

19:30-22:00

 Erkan Kalem

 

Psikanalitik Kuramında Kayıp ve Yas 15.02.2022

19:30-22:00

Erkan Kalem

 

John Bowlby’nin Bağlanma Kuramında Kayıp ve Yas 01.03.2022

19:30-22:00

 Erkan Kalem

 

Ernest Becker’e Göre Varoluşçu Felsefe ve Psikolojide Ölüm Anksiyetesi ve Savunmalar 08.03.2022

19:30-22:00

 Erkan Kalem

 

Yetişkin Psikoterapisinde Kaybın Anlamı ve Konumu( 15.03.2022

19:30-22:00

Özlem Şener

 

ACIYI EVİREBİLMEK

Travma ve Yas Türleri

29.03.2022

19:30-22:00

Özlem Şener

 

ACIYI EVİREBİLMEK

Yas Süreçleri ve Ritüeller

05.04.2022

19:30-22:00

Özlem Şener

 

ACIYI EVİREBİLMEK

 

Yasta duygular ve gecikmiş yasların bedendeki kalıntıları

12.04.2022

19:30-22:00

Özlem Şener

 

ACIYI EVİREBİLMEK

Psikodramada Kayıp ve Yas Çalışmak

19.04.2022

19:30-22:00

Özlem Şener

 

ACIYI EVİREBİLMEK

Psikodramada Kayıp ve Yas Çalışmak

03.05.2022

19:30-22:00

Özlem Şener

 

ACIYI EVİREBİLMEK

Kayıp ve Yasın Büyüten Yanı

10.05.2022

19:30-22:00

Özden Örs Kum OLGU SUNUMU 17.05.2022

19:30-22:00

 Özden Örs Kum OLGU SUNUMU 24.05.2022

19:30-22:00

Kayıp ve Yas Çalışmasında Terapötik Beceriler Eğitimi İçerik/Takvim

Bunları da sevebilirsiniz