1.

Varoluşçuluğun Tarihsel ve Felsefi Kökleri

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

04.10.2021

 

19.30 – 22.30

2.

Çağdaş Varoluşçu Ekoller:

Daseinsanaliz, İngiliz Ekolü,

Varoluşçu-Hümanistik Ekol,

Varoluşçu Analiz ve Logoterapi

 

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

11.10.2021

19.30 – 22.30

3.

Viktor Frankl’ın Hikâyesi ve Logoterapi

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

18.10.2021

19.30 – 22.30

4.

Teist ve Ateist Varoluşçu Filozoflar:

Kierkegaard, Marcel, Jaspers;

Heidegger, Nietsczhe, Sartre, Camus

 

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

01.11.2021

19.30 – 22.30

5.

Varoluşçuluğun Temel Temaları:

Öznellik, Öteki, Bağlanma, Anksiyete

Ölüm, Anlamsızlık, Yalıtılmışlık, Özgürlük

 

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

08.11.2021

19.30 – 22.30

6.

Viktor Frankl’ın Anlam Analizi Kuramı

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

15.11.2021

19.30 – 22.30

7.

Viktor Frankl’ın Psikopatoloji Kuramı

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

06.12.2021

19.30 – 22.30

8.

Sigmund Freud ve Psikanalitik Kuram:

Çatışma Üçgeni (Duygu, Anksiyete, Savunma) ve

Kişi Üçgeni/Aktarım (Geçmiş, Bugün, Burası)

 

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

13.12.2021

19.30 – 22.30

9.

Erik Erikson, Psikanalitik Gelişim Kuramı,

İnsanın Sekiz Evresi ve Anlam Krizi Dönemleri

 

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

20.12.2021

19.30 – 22.30

10.

Bağlanma Kuramı (Attachment Theory) ve Bağlanma Türleri: Anlam Arama Yolları

 

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

03.01.2022

19.30 – 22.30

11.

Zihinselleştirme Kuramı

(Mentalization Theory)

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

10.01.2022

19.30 – 22.30

12.

Logoterapiden Anlam Terapilerine:

Çağdaş Entegratif Yaklaşım

Klinik Psikolog

Dr. Erkan Kalem

 

17.01.2022

19.30 – 22.30

13.

Alfred Adler/Bireysel Psikolojinin

Çağdaş Terapiye Etkileri:

Hümanistik ve Kognitif Ekoller

 

Psikolojik Danışman Dr. Özkan Kenarlı

 

07.02.2022

14.

Kognitif ve Davranışçı Terapide

Psikopatoloji ve Teknikler

Psikolojik Danışman Dr. Özkan Kenarlı

 

14.02.2022

15.

Kognitif Terapi ve Logoterapi

Psikolojik Danışman Dr. Özkan Kenarlı

 

21.02.2022

16.

Pozitif Psikoloji ve Logoterapi

Prof. Dr. Alexander Batthyany

(Viyana Viktor Frankl Ensitüsü Başkanı)

 

07.03.2022

19.30 – 22.30

17.

Felsefi Danışmanlık Süreci

 

Riella Morhayim, M.A.

(Uzman Felsefi Danışman)

 

14.03.2022

19.30 – 22.30

18.

Logoterapötik Bakış Açısı ve

Logoterapide Temel İlkeler

Dr. Batya Yaniger,

(İsrail Viktor Frankl Enstitüsü Başkanı)

 

21.03.2022

19.30 – 22.30

19.

Logoterapide Anlam Krizini ve

İpuçlarını Dinleme

Dr. Batya Yaniger, (İsrail Viktor Frankl Enstitüsü Başkanı)

 

04.04.2022

19.30 – 22.30

20.

Logoterapötik Müdahale:

Çelişkili Niyet ve Dikkat Odağını Değiştirme

Dr. Teria Shantall

(A.B.D. Viktor Frankl Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi)

 

11.04.2022

19.30 – 22.30

21.

Varoluşsal Vakum ve Varoluşsal Nevroz

Dr. Teria Shantall

(A.B.D. Viktor Frankl Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi)

 

18.04.2022

19.30 – 22.30

22.

Bireysel Logoterapi Süreci

Psikolojik Danışman Dr. Özkan Kenarlı

 

02.05.2022

19.30 – 22.30

23.

Anksiyete Bozuklukları ve Logoterapi

Psikolojik Danışman Dr. Özkan Kenarlı

 

09.05.2022

19.30 – 22.30

24.

Kayıp, Yas ve Logoterapi

Psikolojik Danışman Dr. Özkan Kenarlı

 

16.05.2022

19.30 – 22.30

25.

Bağımlılıklar ve Logoterapi

Psikolojik Danışman Dr. Özkan Kenarlı

 

23.05.2022

19.30 – 22.30

26.

Çift Terapisi ve Logoterapi

Psikolojik Danışman Dr. Özkan Kenarlı

 

06.06.2022

19.30 – 22.30

27.

Ölümcül Hastalıklar, Tedavisi Olmayan Hastalıklar, Psikoz ve Logoterapi

Psikolojik Danışman Dr. Özkan Kenarlı

 

13.06.2022

19.30 – 22.30

 

 

 

Varoluşçu Analiz ve Logoterapi Eğitimi / 2021-2022 Dönemi Eğitim İçeriği ve Takvimi

Bunları da sevebilirsiniz